Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Znaczenie inwestycji

Modernizacja stacji elektroenergetycznej jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej. Stacja jest ściśle powiązana z rozwojem Huty Miedzi Głogów należącej do KGHM Polska Miedź, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Ponadto inwestycja ma na celu: