Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Zakres prac

Zgodnie z założeniami prace modernizacyjne będą trwały do stycznia 2018 roku. Można je podzielić na najważniejsze etapy: