Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Aktualności

 • Opiniowanie dokumentacji wykonawczej

  2019-11-30 16:58

  Konsorcjum Wykonawców oraz Inwestor kontynuują procedurę uzgadniania dokumentacji wykonawczej związanej z rozszerzonym zakresem prac na SE Żukowice.

 • Rozpoczęcie procedury zmiany MPZP

  2019-10-31 10:43

  Rada Gminy Żukowice, w dniu 17 października 2019 r., przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/4 i 31/5 w obrębie Kamiona w gminie Żukowice.

   

 • Przygotowania do zmiany MPZP

  2019-09-30 17:49

  Wójt Gminy Żukowice poinformował konsorcjum Wykonawców o planowanym przedłożeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Żukowice projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to element procesu zmian formalnoprawnych wynikający ze zmiany koncepcji realizacji inwestycji. 

 • Status przygotowań do realizacji inwestycji

  2019-08-29 14:08

  W związku ze zmienioną koncepcja modernizacji inwestycji trwają dalsze przygotowania do jej realizacji. Kontunuowane są uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcami w zakresie dokumentacji wykonawczej. Prowadzone są równiez ustalenia z  właściwymi organami w celu uzyskania koniecznych decyzji i pozwoleń.

 • Dalsze uzgodnienia dotyczące dokumentacji wykonawczej

  2019-08-05 12:21

  Konsorcjum Wykonawców oraz Inwestor kontynuują procedurę uzgadniania dokumentacji wykonawczej związanej z rozszerzonym zakresem prac na SE Żukowice.

 • Spotkanie z radnymi gminy Żukowice

  2019-07-02 22:35

  W dniu 19.06.2019 r. obdyło się posiedzenie Komisji Społeczno-Samorządowej Gminy Żukowice. Podczas tego spotkania Wykonawca wraz z Inwestorem przedstawił radnym informacje dotyczące realizowanej inwestycji polegającej na modernizacji stacji elektroenergetycznej Żukowice na terenie Gminy.

 • Spotkanie z władzami gminy Żukowice

  2019-05-28 17:45

  W dniu 10 maja 2019 roku przedstawiciele Inwestora oraz Konsorcjum Wykonawców odbyi spotkanie z p. Wójtem oraz przedstawicielami urzędu gminy Żukowice w celu omówienia kwestii związanych z realizacją inwestycji. Spotkanie dotyczyło kwestii formalno-prawnych oraz ustaleń dotyczących współpracy pomiędzy Gminą a podmiotmami zangazowanymi realizację zadania.

 • Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

  2019-04-19 11:40

  Konsorcjum firm wykonawczych (Olmex SA, Elbud Warszawa i PKP Energetyka SA) życzy zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych. 
  Życzymy Państwu na najbliższe (i nie tylko) dni dużo energii, smacznych pisanek i mokrego dyngusa. 

 • Opiniowanie dokumentacji wykonawczej przez Inwestora

  2019-02-27 16:21

  Trwa procedura opiniowania przez Inwestora przekazanej przez konsorcjum Wykonawców dokumentacji wykonawczej związanej z rozszerzonym zakresem prac na SE Żukowice.

   

 • Spotkanie z władzami gminy

  2019-01-07 12:57

  W dniu 5 grudnia 2018 r. przedstawiciel Konsorcjum odbył spotkanie z Wójtem Gminy Żukowice i pracownikami Urzędu poświęcone realizacji zadania inwestycyjnego. 

 • Życzenia Świąteczne

  2018-12-18 15:03

  Konsorcjum Wykonawców zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice”, życzą radosnych i pięknych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, a w Nowym Roku szczęścia, sukcesów i energii do spełniania marzeń.

  Zyczenia ZUK

 • Status prac

  2018-11-26 12:59

  Konsorcjum Wykonawców rozpoczęło przekazywanie Inwestorowi dokumentacji wykonawczej do zaopiniowania.

 • Prace formalno-prawne

  2018-10-24 14:10

  Po zmianie koncepcji realizacji prac na stacji, Konsorcjum Wykonawców opracowuje dokumentację formalno-prawną. Dokumentacja jest konieczna do wystąpienia do odpowiednich organów o decyzje administracyjne niezbędne do dalszych prac modernizacyjnych.

 • Odbiór częściowy etapu prac

  2018-06-05 11:25

  W dniu 22.05.2018 r. odbył się odbiór częściowy etapu prac. Pozytywny odbiór dotyczył urządzeń potrzeb własnych stacji.

 • Spotkanie z władzami Gminy Żukowice

  2018-04-25 11:28

  W dniu 18 kwietnia 2018 r. przedstawiciele konsorcjum wykonawców spotkali się z przedstawicielami urzędu Gminy Żukowice, m.in. Wójtem p. Krzysztofem Wołoszynem, w celu omówienia kwestii formalnoprawnych w związku ze zmianą koncepcji realizacji zadania. 

 • Podpisany aneks do umowy

  2018-04-03 10:50

  Konsorcjum wykonawców oraz Zamawiający podpisali aneks do umowy dla zadania Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice, uwzględniający zmieniony zakres prac zgodnie z nową koncepcją realizacji modernizacji rozdzielni 220 kV. Zgodnie z aneksem zakończenie zadania nastąpi w grudniu 2020 r.

 • Uzgodnienia dotyczące zmiany koncepcji części zadania

  2018-02-28 08:58

  Trwają uzgodnienia treści aneksu, pomiędzy konsorcjum firm wykonawczych oraz Inwestorem. Aneks ureguluje kwestie zmienionego zakresu prac zgodnie z nową koncepcją realizacji modernizacji rozdzielni 220 kV. Przyjmuje się, że zakończenie prac nastąpi na koniec III kwartału 2020 r.

 • Prace w budynku technologicznym

  2018-02-06 09:33

  Kontynuowane są prace montażowe w budynku technologicznym związane z układem potrzeb własnych stacji. Dostarczono i podłączono agregat prądotwórczy.

 • Życzenia od wykonawców modernizacji stacji

  2017-12-15 12:33

  Wykonawcy zadania „Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice”, życzą radosnych i pięknych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, a w Nowym Roku szczęścia, sukcesów i energii do spełniania marzeń.

  Zyczenia ZUK

 • Status prac na stacji

  2017-11-29 14:45

  Aktualnie prowadzone są prace montażowe wewnątrz budynku technologicznego związane z układem zasilania potrzeb własnych stacji.  W pobliżu budynku technologicznego wykonano również fundament pod agregat prądotwórczy w zabudowie kontenerowej.

 • Formalne zakończenie pierwszego etapu inwestycji

  2017-10-30 09:38

  Zamawiający (PSE S.A.) odebrał pierwszy etap inwestycji polegający na opracowaniu projektu budowlanego i dokumentacji formalno-prawnej oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 • Spotkanie z Wójtem Gminy Żukowice

  2017-09-26 10:36

  W dniu 5.09.2017 r. przedstawiciele konsorcjum firm wykonawczych spotkali się z Wójtem Gminy Żukowice - p. Krzysztofem Wołoszynem w związku z planowanym przekazaniem fragmentu sieci wodociągowej. 

 • Trwa montaż i testy urządzeń

  2017-08-28 11:42

  Trwają testy fabryczne urządzeń przewidzianych do dostawy. Urządzenia potrzeb własnych stacji są w trakcie montażu. Na ukończeniu są również projekty techniczne.

 • Budowa budynku technologicznego na ukończeniu

  2017-07-31 12:16

  Na ukończeniu jest budowa budynku technologicznego. Wykonawcy oceniają stan realizacji budynku na 95%. Rozpoczęły się przygotowania do dostarczenia i montażu rozdzielni SN. 

 • Punkt informacyjny na temat inwestycji

  2017-06-14 09:07

  Konsorcjum Wykonawców informuje, że na terenie Urzędu Gminy Żukowice (Żukowice 148) znajduje się punkt informacyjny, w którym można pobrać ulotkę na temat inwestycji "Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice". Punkt informacyjny funkcjonuje w godzinach pracy urzędu. 

   

 • Rada Budowy na terenie stacji

  2017-05-29 12:04

  W dniu 22 maja 2017 roku na terenie Stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice odbyła się Rada Budowy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawców. Omówiono postępy prac budowlanych, kwestie techniczne oraz plany robót na najbliższe miesiące. 

 • Postęp prac budowlanych

  2017-04-26 15:03

  Trwają prace wykończeniowe przy budowie budynku technologicznego. Na zewnątrz budynku wykonano elewację, dach i obróbki blacharskie. Natomiast wewnątrz położono tynki i pomalowano ściany. Obecnie wykonywane są posadzki i podłogi technologiczne.

  Uzyskano również ostatnie pozwolenie na budowę. Decyzja dotyczy tymczasowego mostkowania linii 220 kV na przedpolu stacji. Decyzja została wydana 01.03.2017 r. i stała się ostateczna 25.03.2017 r.

 • Budowa budynku technologicznego

  2017-03-31 13:19

  Trwa budowa nowego budynku technologicznego na stacji. Ocena postępów prac budowlanych zaplanowana jest na najbliższą Radę Budowy, która odbędzie się na początku kwietnia br. 

 • Pozwolenie na przebudowę rozdzielni

  2017-02-28 12:46

  W lutym br. Konsorcjum Wykonawców otrzymało z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pozwolenie na przebudowę rozdzielni 220 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice. Decyzja Urzędu jest prawomocna.

 • Rada Budowy na terenie stacji

  2017-01-31 10:58

  W dniu 17 stycznia 2017 roku na terenie Stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice odbyła się Rada Budowy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawców. Omówiono postępy prac budowlanych, kwestie techniczne oraz plany robót na najbliższe miesiące. 

  IMG 20170117 093603IMG 20170117 093144

 • Wykonawca odebrał teren budowy

  2016-12-21 10:58

  W grudniu Wykonawca oficjalnie przejął teren budowy, co umożliwia rozpoczęcie prac modernizacyjnych na terenie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice.  

 • Ulotka informacyjna na temat inwestycji

  2016-11-07 10:18

  Wykonawca przygotował ulotkę informacyjną na temat zadania inwestycyjnego "Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice". Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest w zakładce Materiały do pobrania.

 • Pozwolenie na budowę budynku technologicznego

  2016-10-27 15:49

  W październiku br. Konsorcjum Wykonawców otrzymało z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ostateczne pozwolenie na budowę budynku technologicznego na terenie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice. Decyzja Urzędu jest prawomocna. 

 • Trwają prace przygotowawcze

  2016-09-26 11:26

  Konsorcjum firm wykonawczych kontynuuje prace projektowe oraz formalnoprawne w celu przygotowania planowanej inwestycji. Obecne wykonawcy prowadzą ustalenia z właścicielami działek sąsiadujących z terenem stacji dotyczące możliwości zainstalowania tymczasowej infrastruktury na czas modernizacji. Wykonawcy otrzymali już zgodę na zawieszenie przewodów nad działką ANR na potrzeby wykonania tymczasowego mostkowania linii 220 kV na przedpolu stacji. 

 • Wójt wydał decyzję środowiskową dla inwestycji

  2016-08-29 13:18

  W dniu 16.06.2016 r. Wójt Gminy Żukowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Decyzja była wcześniej zaopiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

 • Spotkanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

  2016-07-13 10:51

  W ramach przygotowań do realizacji modernizacji stacji, w dniu 31.03.2016 r., przedstawiciele Wykonawcy odbyli spotkanie z p. Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkaniu przedstawiono podstawowe informacje na temat inwestycji oraz omówiono procedurę wydania pozwoleń na budowę dla planowanej inwestycji. Spotkanie odbyło się w obecności reprezentantów Inżyniera Kontraktu. 

 • Spotkanie z Wójtem Gminy Żukowice

  2016-07-13 10:38

  W dniu 29 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Żukowice, w obecności reprezentantów Inżyniera Kontraktu - PSE Inwestycje S.A., odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy, a Wójtem Gminy Żukowice, p. Krzysztofem Wołoszynem. Przedstawiciele Wykonawcy opisali zakres prac oraz kwestie związane z tymczasowym zajęciem sąsiadujących ze stacją działek. Omówiono również planowane działania związane z procedowaniem kwestii formalnoprawnych (pozwolenia na budowę, raportu do decyzji środowiskowej) oraz plany dotyczące komunikacji społecznej. 

 • Wybór Wykonawcy modernizacji stacji 220/110 kV Żukowice

  2016-07-12 17:36

  Umowa na wykonanie zadania Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice została podpisana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a konsorcjum firm wykonawczych: Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Badawczo-Wdrożeniowym OLMEX S.A. oraz PKP Energetyka S.A. w dniu 5.01.2016 r. Konsorcjum firm wykonawczych zostało wybrane na podstawie przetargu.

Lokalizacja inwestycji