Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Spotkanie z Wójtem Gminy Żukowice

2016-07-13 10:38

W dniu 29 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Żukowice, w obecności reprezentantów Inżyniera Kontraktu - PSE Inwestycje S.A., odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy, a Wójtem Gminy Żukowice, p. Krzysztofem Wołoszynem. Przedstawiciele Wykonawcy opisali zakres prac oraz kwestie związane z tymczasowym zajęciem sąsiadujących ze stacją działek. Omówiono również planowane działania związane z procedowaniem kwestii formalnoprawnych (pozwolenia na budowę, raportu do decyzji środowiskowej) oraz plany dotyczące komunikacji społecznej. 

Lokalizacja inwestycji