Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Opiniowanie dokumentacji wykonawczej

2019-11-30 16:58

Konsorcjum Wykonawców oraz Inwestor kontynuują procedurę uzgadniania dokumentacji wykonawczej związanej z rozszerzonym zakresem prac na SE Żukowice.

Lokalizacja inwestycji