Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Rozpoczęcie procedury zmiany MPZP

2019-10-31 10:43

Rada Gminy Żukowice, w dniu 17 października 2019 r., przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/4 i 31/5 w obrębie Kamiona w gminie Żukowice.

 

Lokalizacja inwestycji