Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Przygotowania do zmiany MPZP

2019-09-30 17:49

Wójt Gminy Żukowice poinformował konsorcjum Wykonawców o planowanym przedłożeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Żukowice projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to element procesu zmian formalnoprawnych wynikający ze zmiany koncepcji realizacji inwestycji. 

Lokalizacja inwestycji