Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Status przygotowań do realizacji inwestycji

2019-08-29 14:08

W związku ze zmienioną koncepcja modernizacji inwestycji trwają dalsze przygotowania do jej realizacji. Kontunuowane są uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a Wykonawcami w zakresie dokumentacji wykonawczej. Prowadzone są równiez ustalenia z  właściwymi organami w celu uzyskania koniecznych decyzji i pozwoleń.

Lokalizacja inwestycji