Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Dalsze uzgodnienia dotyczące dokumentacji wykonawczej

2019-08-05 12:21

Konsorcjum Wykonawców oraz Inwestor kontynuują procedurę uzgadniania dokumentacji wykonawczej związanej z rozszerzonym zakresem prac na SE Żukowice.

Lokalizacja inwestycji