Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Spotkanie z władzami gminy Żukowice

2019-05-28 17:45

W dniu 10 maja 2019 roku przedstawiciele Inwestora oraz Konsorcjum Wykonawców odbyi spotkanie z p. Wójtem oraz przedstawicielami urzędu gminy Żukowice w celu omówienia kwestii związanych z realizacją inwestycji. Spotkanie dotyczyło kwestii formalno-prawnych oraz ustaleń dotyczących współpracy pomiędzy Gminą a podmiotmami zangazowanymi realizację zadania.

Lokalizacja inwestycji