Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Opiniowanie dokumentacji wykonawczej przez Inwestora

2019-02-27 16:21

Trwa procedura opiniowania przez Inwestora przekazanej przez konsorcjum Wykonawców dokumentacji wykonawczej związanej z rozszerzonym zakresem prac na SE Żukowice.

 

Lokalizacja inwestycji