Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Spotkanie z władzami gminy

2019-01-07 12:57

W dniu 5 grudnia 2018 r. przedstawiciel Konsorcjum odbył spotkanie z Wójtem Gminy Żukowice i pracownikami Urzędu poświęcone realizacji zadania inwestycyjnego. 

Lokalizacja inwestycji