Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Status prac

2018-11-26 12:59

Konsorcjum Wykonawców rozpoczęło przekazywanie Inwestorowi dokumentacji wykonawczej do zaopiniowania.

Lokalizacja inwestycji