Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Prace formalno-prawne

2018-10-24 14:10

Po zmianie koncepcji realizacji prac na stacji, Konsorcjum Wykonawców opracowuje dokumentację formalno-prawną. Dokumentacja jest konieczna do wystąpienia do odpowiednich organów o decyzje administracyjne niezbędne do dalszych prac modernizacyjnych.

Lokalizacja inwestycji