Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Odbiór częściowy etapu prac

2018-06-05 11:25

W dniu 22.05.2018 r. odbył się odbiór częściowy etapu prac. Pozytywny odbiór dotyczył urządzeń potrzeb własnych stacji.

Lokalizacja inwestycji