Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Spotkanie z władzami Gminy Żukowice

2018-04-25 11:28

W dniu 18 kwietnia 2018 r. przedstawiciele konsorcjum wykonawców spotkali się z przedstawicielami urzędu Gminy Żukowice, m.in. Wójtem p. Krzysztofem Wołoszynem, w celu omówienia kwestii formalnoprawnych w związku ze zmianą koncepcji realizacji zadania. 

Lokalizacja inwestycji