Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Podpisany aneks do umowy

2018-04-03 10:50

Konsorcjum wykonawców oraz Zamawiający podpisali aneks do umowy dla zadania Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice, uwzględniający zmieniony zakres prac zgodnie z nową koncepcją realizacji modernizacji rozdzielni 220 kV. Zgodnie z aneksem zakończenie zadania nastąpi w grudniu 2020 r.

Lokalizacja inwestycji