Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Uzgodnienia dotyczące zmiany koncepcji części zadania

2018-02-28 08:58

Trwają uzgodnienia treści aneksu, pomiędzy konsorcjum firm wykonawczych oraz Inwestorem. Aneks ureguluje kwestie zmienionego zakresu prac zgodnie z nową koncepcją realizacji modernizacji rozdzielni 220 kV. Przyjmuje się, że zakończenie prac nastąpi na koniec III kwartału 2020 r.

Lokalizacja inwestycji