Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Prace w budynku technologicznym

2018-02-06 09:33

Kontynuowane są prace montażowe w budynku technologicznym związane z układem potrzeb własnych stacji. Dostarczono i podłączono agregat prądotwórczy.

Lokalizacja inwestycji