Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Spotkanie z Wójtem Gminy Żukowice

2017-09-26 10:36

W dniu 5.09.2017 r. przedstawiciele konsorcjum firm wykonawczych spotkali się z Wójtem Gminy Żukowice - p. Krzysztofem Wołoszynem w związku z planowanym przekazaniem fragmentu sieci wodociągowej. 

Lokalizacja inwestycji