Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Trwa montaż i testy urządzeń

2017-08-28 11:42

Trwają testy fabryczne urządzeń przewidzianych do dostawy. Urządzenia potrzeb własnych stacji są w trakcie montażu. Na ukończeniu są również projekty techniczne.

Lokalizacja inwestycji