Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Budowa budynku technologicznego na ukończeniu

2017-07-31 12:16

Na ukończeniu jest budowa budynku technologicznego. Wykonawcy oceniają stan realizacji budynku na 95%. Rozpoczęły się przygotowania do dostarczenia i montażu rozdzielni SN. 

Lokalizacja inwestycji