Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Postęp prac budowlanych

2017-04-26 15:03

Trwają prace wykończeniowe przy budowie budynku technologicznego. Na zewnątrz budynku wykonano elewację, dach i obróbki blacharskie. Natomiast wewnątrz położono tynki i pomalowano ściany. Obecnie wykonywane są posadzki i podłogi technologiczne.

Uzyskano również ostatnie pozwolenie na budowę. Decyzja dotyczy tymczasowego mostkowania linii 220 kV na przedpolu stacji. Decyzja została wydana 01.03.2017 r. i stała się ostateczna 25.03.2017 r.

Lokalizacja inwestycji