Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Pozwolenie na przebudowę rozdzielni

2017-02-28 12:46

W lutym br. Konsorcjum Wykonawców otrzymało z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pozwolenie na przebudowę rozdzielni 220 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice. Decyzja Urzędu jest prawomocna.

Lokalizacja inwestycji