Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Pozwolenie na budowę budynku technologicznego

2016-10-27 15:49

W październiku br. Konsorcjum Wykonawców otrzymało z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ostateczne pozwolenie na budowę budynku technologicznego na terenie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice. Decyzja Urzędu jest prawomocna. 

Lokalizacja inwestycji