Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Trwają prace przygotowawcze

2016-09-26 11:26

Konsorcjum firm wykonawczych kontynuuje prace projektowe oraz formalnoprawne w celu przygotowania planowanej inwestycji. Obecne wykonawcy prowadzą ustalenia z właścicielami działek sąsiadujących z terenem stacji dotyczące możliwości zainstalowania tymczasowej infrastruktury na czas modernizacji. Wykonawcy otrzymali już zgodę na zawieszenie przewodów nad działką ANR na potrzeby wykonania tymczasowego mostkowania linii 220 kV na przedpolu stacji. 

Lokalizacja inwestycji