Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Wójt wydał decyzję środowiskową dla inwestycji

2016-08-29 13:18

W dniu 16.06.2016 r. Wójt Gminy Żukowice wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Decyzja była wcześniej zaopiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Lokalizacja inwestycji