Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Spotkanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

2016-07-13 10:51

W ramach przygotowań do realizacji modernizacji stacji, w dniu 31.03.2016 r., przedstawiciele Wykonawcy odbyli spotkanie z p. Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkaniu przedstawiono podstawowe informacje na temat inwestycji oraz omówiono procedurę wydania pozwoleń na budowę dla planowanej inwestycji. Spotkanie odbyło się w obecności reprezentantów Inżyniera Kontraktu. 

Lokalizacja inwestycji