Modernizacja stacji 220/110 kV
Żukowice

Wybór Wykonawcy modernizacji stacji 220/110 kV Żukowice

2016-07-12 17:36

Umowa na wykonanie zadania Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice została podpisana pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a konsorcjum firm wykonawczych: Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Badawczo-Wdrożeniowym OLMEX S.A. oraz PKP Energetyka S.A. w dniu 5.01.2016 r. Konsorcjum firm wykonawczych zostało wybrane na podstawie przetargu.

Lokalizacja inwestycji